עבודת שורשים – ליאור יסעור

בי"ס "מעלה שחרות" תשס"ח