השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
מחנה תשיעי – 2007 – יער להב
nמחנה נייח + טיולים בסביבה. זכור בזכות טיולי הפריחה היפים. רותם שהיה תינוק קטן התייבש ובשלב מסוים גם נלקח לבית חולים. זכור גם בזכות משחק הדגליים הלילי, פעילות יצירה עם חמר, ללא מילים שניתאי ארגן, פעילות חץ וקשת לילדים, ערסלים ונדנדות והרבה תמונות ילדים שהונצחו באותו טיול.
1/4/2007