השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
מחנה שביעי – 2005 – באזור דורות-רוחמה

מחנה נודד. חוץ מזיכרון משפחתי ששני, שבאותה עת, נהגה להחליף את שמה ביקשה שנקרא לה "משה" אני לא מצליחה להיזכר בזכות מה זכור המחנה. אולי בזכות שיחות העומק ליד המדורה... זכורות לי הפסקות רביצה ארוכות אבל זה לא ממש יוצא דופן.

1/4/2006