השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
מחנה שישי – 2004 – ליד קיבוץ נירים

מחנה נייח. זכור בזכות היתושים שתקפו אותנו ביום האחרון ואם אני לא טועה גם זכות כמה כאלה שנחרו חזק במיוחד.

 

1/4/2004