השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
קליטה

כל אדם שמעוניין להצטרף יכול לעשות זאת על בסיס שני תנאים בלבד: הזדהות עם הרעיון הבסיסי והשתלבות חברתית.

מצטרפים חדשים מוזמנים להשתלב בחיי הקיבוץ והקהילה במשך כשנה ללא הצטרפות לשותפות הכלכלית, למצוא עבודה, לשלם שכר דירה וכו'.

לאחר כשנה שני הצדדים מחליטים האם ברצונם להמשיך בקשר ועל איזה בסיס. עדיפות למועמדים המעוניינים להשתלב בחיי הקהילה.

 

 

22/10/2011