השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
מחנה ראשון – 1999 – ליד ברור חייל

מחנה נייח. זכור בזכות העיזים ובעלי החיים שהובאו למחנה, קבוצות הלימוד שערכנו, כוויה לא נעימה ברגל של יותם, התפנות מהירה בארבע בבוקר ועגלה אחת שנקלעה למבול.

 

1/4/1999