השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
מחנה שלוש עשרה – 2011 – אזור דורות-רוחמה
הלכנו ביום הראשון על שביל חוצה ישראל. זכור גם בזכות רן ורותם שהגיעו לראשונה לביקור קהילתי.
1/4/2011