השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
מוסדות קהילתיים
  • צוות קהילה – צוות המרכז את כל הנושאים הנוגעים לקהילה וחבריה
  • מזכירות כלכלית – צוות המטפל בכל הנוגע להוצאות המשותפות של חברי האגודה. (נמצא בשלבי הקמה).
  • רכז משק וגזבר – אחראי על הניהול הכלכלי של חברי האגודה.
  • קניינים - שאחראים על הקניות המשותפות.
  • צוות רכב - אחראי על צי הרכב של חברי האגודה, כולל סדרנית רכב.
  • צוותים נוספים: צוות קליטה, צוות תרבות, צוות קיימות, וצוותי אד-הוק לפי עניין וצרכים.
22/10/2011