השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
האגודה השיתופית

כתשע משפחות שותפות כלכלית ורשומות תחת "קבוצת מגוון - אגודה שיתופית בע"מ". המשכורות נכנסות לקופה משותפת וההשקעות נעשות בתכנון משותף. לכל משפחה יש תקציב אישי, אך מדובר על תקציב סמלי, כאשר למעשה רוב ההוצאות הן על חשבון הקופה המשותפת.

חבריה מנהלים אורח חיים שיתופי בתחום הכלכלי, החברתי, התרבותי והקהילתי.

 

תפישת העולם המנחה את חברי הקבוצה משלבת בתוכה שני ערכים מכוננים: מימוש עצמי לצד תרומה לחברה. מחד מעמידה מגוון את הפרט במרכז, במטרה לאפשר לכל חבר בקבוצה להתפתח בהתאם לכישוריו, שאיפותיו וצרכיו, מבחינה מקצועית, אישית ומשפחתית. בה בעת, שותפים רוב חברי הקבוצה לעשייה חברתית וחינוכית יומיומית במסגרת עבודתם. עשייה זו מקנה לחברי הקבוצה מטרה וחזון משותף, ומעניקה משמעות ייחודית לחייהם המשותפים.

ההשתייכות לשותפות הכלכלית היא על בסיס של בחירה אישית.

22/10/2011