השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
ההרכב האנושי של הקהילה
 

הקהילה הגרעינית

הקהילה כוללת בתוכה קבוצה המקיימת חיי שותפות כלכלית ורשומה כאגודה שיתופית -

"קבוצת מגוון", בנוסף שייכים לקהילה משפחות ויחידים הלוקחים חלק פעיל בעיצוב וקיום אורח החיים הקהילתי וכולם יחד נקראים"קהילת מגוון" ויש גם המכנים את הקהילה "קהילת השקד" על שם הרחוב בו מתגוררים רוב חברי הקהילה.

 

הקהילה מונה כיום

כ-80 נפש – מחציתם ילדים ומחציתם מבוגרים.

 

קהילות בתוך הקהילה

לצד קהילת מגוון  מתגוררים בקצה אחד של הרחוב אנשים עם פיגור שכלי במסגרת דיור מוגן,

בקצהו השני של הרחוב נמצאת 'מכינת כנפיים' – בה מתגוררים צעירים בעלי נכויות שחיים יחד ועושים שירות לאומי בקהילה.

מדובר בפרויקטים שעמותת גוונים יזמה ומעורבת בהפעלתם, כאשר קהילת מגוון מהווה מוקד שייכות וחיבור.

 

חברי הקהילה

21/10/2011