השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
ברכת הנרות

שלום עליכם מלאכי השלום

מלאכי עליון

ממלך מלכי המלכים

הקדוש ברוך הוא.

 

בואכם לשלום מלאכי השלום

מלאכי עליון

ממלך מלכי המלכים

הקדוש ברוך הוא.

 

ברכוני לשלום מלאכי השלום

מלאכי עליון

ממלך מלכי המלכים

הקדוש ברוך הוא.

 

צאתכם לשלום מלאכי השלום

מלאכי עליון

ממלך מלכי המלכים

הקדוש ברוך הוא.

 

תבורך לנו נר של שבת

על כי בשורת מנוחה הבאת לנו.

על כי לובן אורך

הביא למעוננו טוהר וזוך

תלוונו שלהבתך קודש

בימי העמל הקשים בכל מעשה ובכל יגיעה

עד תשוב ותדלוק עמנו בשבת הבאה. שבת שלום!

24/10/2011