השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
ברכה על החלה

יהי הכל שייך לכל

שיוכל להיטיב עימו

שיוכל להיטיב עימו.

הילד לאישה האימהית

למען יגדל

העגלה לעגלון הטוב

למען ינהג בה היטב

והאדמה למשקים אותה מים.

למען תיתן פריה בעיתו.

יהי הכל שייך לכל

שיוכל להיטיב עימו

שיוכל להיטיב עימו.

ברטולד ברכט, שלמה גרוניך

 

ובטרם נפתח בסעודת השבת נברך על החלה ונאמר,

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ.

נברך על כי לא חסר מאום משולחננו

ונייחל כי לא יבוא עוד רעב על פני האדמה

ולא יחסר מזון מפי כל יושבי ארץ. בתאבון!

24/10/2011