השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
ברכת היין

מי האיש החפץ חיים

אוהב ימים לראות טוב.

נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה.

סור מרע, עשה טוב, בקש שלום ורודפהו.

תהילים לד' יג'

 

 

 

יום השישי

ויכולו השמים והארץ וכל צבאם

כי שבעה ימים סובבת ארץ על צירה

ורק האדם עוצר לו את הזמן

ומבדיל בין ימי החול ובין שבת קודשו

ויברך את יום השבת ויקדש אותו

כי בו שבת מכל מלאכתו ואותו יעד לשאר רוחו

סברי חברי:

ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.

לחיים!

 

24/10/2011