השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
מסיבת בר מצוות לאופיר
אופיר חגג בר מצווה

כחלק מאירועי האביב 
חגגנו לאופיר מסיבת בר מצווה - כהלכתה
Photos.zip
1/5/2015