השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
פורימגוון 2014 - ילדים מחופשים
למרות הגשם שחזר אלינו והקסאמים ש"קפצו לביקור" הלימודים התקיימו כסדרם, והילדים יצאו מהבית שמחים ומחופשים.

15/3/2014