השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
קייטנת שש אש בארץ סין
מעיין וסתיו השקיעו בתיעוד
והפעם צילמו את הילדים ב"ארץ סין".

בתמונה האחרונה החלק האהוב ביותר בקייטנה - סת.....ם.

7/7/2013