השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
יום העצמאות 2013 חוגגים בחדר האוכל
חגגנו יחד את יום העצמאות

חוגגים יחד
18/5/2013