השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
אורחות חיים

מפגשים קהילתיים – כיוון שחלק גדול מהחברים עובד מהבית ישנן ארוחות צהרים משותפות; בנוסף, קבלות שבת, חגים, חגיגות בר מצווה, אירועי תרבות ועוד; שיחות קיבוץ מתקיימות לפי צורך; בית מדרש; ימי לימוד משותפים בפורמטים שונים לכל אורך השנה.

 

תהליכי קבלת החלטות - הסוגיות השונות נידונות יחד תוך דיאלוג משותף והגעה להסכמה משותפת.  

 

חברה ותרבות - חברי הקהילה משתלבים באורחות החיים בעיר: פעילויות המתנ"ס, שילוב הילדים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, חבורת הזמר, מקהלה, סינימטק שדרות, אירועים תרבותיים ועוד. לצד אלה מקיימת הקהילה פעילות חברתית-תרבותית עבור חבריה.

 

תעסוקה - שני ענפי תעסוקה מרכזיים הם: עמותת גוונים וחברת היי-טק מגוון אפקט. שאר החברים עובדים במקצועות חופשיים בישוב או מחוצה לו במקצועות כגון טיפול, הוראה, הנחייה וייעוץ, ניהול פרויקטים, הנה"ח ועוד.

 

קיימות - פחים ומתקנים למיחזור נייר, קרטונים, בקבוקים, מכשירים אלקטרוניים ועוד. מיכלי קומפוסט ברחוב אותם בנו חברי הקבוצה. בזאר יד שניה של בגדים, כלים, צעצועים ועוד. בנוסף נערכים חברי האגודה השיתופית להתקנת קולטי שמש לייצור חשמל סולארי על גגות הבתים. לחברים רבים בקהילה עניין הולך וגדל בקידום סוגיות סביבתיות.

21/10/2011