השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
מכת ארבה - גם ברחוב השקד
השמים נצבעו שחור כשנחיל של מיליוני פריטי ארבה עבר אתמול את הגבול ממצרים והתמקם בין היישובים קדש ברנע וכמהין - פריט אחד נחת על הדשאשל חדר האוכל
 

הילדים הגיעו אלינו לבית בריצה.

הילדים: "בטו, בטו, צריך מצלמה"

בטו: "מה קרה?"

הילדים: "ארבה"

בטו: "מה הרבה?"

הילדים: "לא, הרבה ארבה, אחד."

בטו: "הרבה או אחד."

הילדים: "לא, ארבה"

 

"טוב אני אבוא לצלם" הרגעתי אותם.

6/3/2013