השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
עכשיו הזמן לכלניות
עכשיו הזמן לכלניות

לכל מי שרוצה להגיע לביקור

עכשיו הזמן,

הכלניות בתפארתן.


16/2/2013