השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
אנחנו על מפת גוגל
גוגל סרק גם אותנו!

האם עתיד הביקורים ברחוב השקד עומד היום בסימן שאלה?

רכבי גוגל המתעדים מדינות ברחבי העולם הגיעו גם לכאן! הם סרקו אותנו במרץ 2012 ועכשיו אנחנו על המפה.
כעת ניתן לראות ב-google maps תמונה פנורמית של רחובות שדרות ולהסתובב ברחבי העיר.
אולי צריך לפתח שירות חדש – הסברה וירטואלית על הקיבוץ העירוני. רעיון מחשבה.

*שימו לב לכלבה שתועדה באמצע הרחוב...למסך מלא ללחוץ בפינה הימנית העליונה

18/1/2013