השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
כאן בונים
סוף סוף שכנים חדשים לרחוב
 

 

התחלת בנייה בסמוך לרחוב השקד.

18/1/2013