השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
שיחת קהילה והרמת כוסית לשנה החדשה - ספטמבר 2012
זה לא קורה הרבה אבל לעיתים אנו מתכנסים כקהילה לדון על סוגיות בוערות ואחרות.


בספטמבר, אחרי החופשות קיימנו שיחת קהילה בנושא ההתפתחות הפיזית של הרחוב

נותרו מספר שטחי בנייה פרטיים וציבוריים והקהילה דנה באפשרויות השונות וביכולתנו להשפיע על החלטות העירייה.


בתחילת השיחה הרמנו כוסית לכבוד השנה החדשה וכל אחד איחל ברכה לעצמו ולקהילה. 

גליל חוטים עבר בין המברכים וכרשת קורים נטוו יחד האיחולים כולם - בתקווה לשנה פוריה, שקטה ומצמיחה.

 

 

7/10/2012