השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
משפחת עמר
משפחת עמר הגיעה אלינו לשנה בזמן שבנתה את ביתה בקיבוץ אור הנר וממשיכה לשמור על קשר חם ומעורבות בעשייה הקהילתית.
ענת (חרמוני) עובדת סוציאלית בהכשרתה ושי איש הייטק מוכנים תמיד לתת יד כאשר הם בסביבה 
ולארח אי אלו מבקרים המגיעים לאור הנר כאשר אלו נמצאים בסביבה.
ילדיהם איתי המכונה איתוש וטל המכונה טלטול - שהספיק להיוולד ברחוב השקד משתלבים גם הם בנוף הקהילתי.7/10/2012