השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
שנות טובות
אוסף ברכות שנה טובה קהילתיות
ברכות שנה טובה תשע"ג
30/9/2012