השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
איך יודעים שספטמבר הגיע?
ריחות של סתיו באוויר ו....


התיקים על הגב
צי הרכבים נעשה עמוס בשעות הבוקר
וזרם הלחמניות מתחדש

21/9/2012