השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
יום העצמאות 2012
את יום העצמאות ציינו עם מגילת חג חגיגית ולסיום מסיבת ריקודים עליזה.
 

בנוסף ליום העצמאות זכינו מספר ימים לפני כן לביקור של "משפחה בדרך"

http://www.facebook.com/familyontheroad/info

 

צלם הבית המעיט הפעם בתמונות....

4/6/2012