השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
במחנה
במחנה - ביער אמציה
20/4/2012