השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
צביעת הקיר
צביעת הקיר
24/3/2012