השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
שורדים בשדרות
חברי הקהילה נאלצים להתמודד ככל התושבים החיים באזור עוטף עזה, עם שגרה של חירום – חיים תחת סכנה מתמדת של איום ירי טילי קאסם מרצועת עזה.

 

השפעת המצב הביטחוני על ההרכב הפרסונאלי - בשנים 2007-2008 יצאו שלוש משפחות מהקהילה לשנת חופש בשל המצב הביטחוני הקשה, משפחות אלו הקפידו לשמור על קשר ועל אף המרחק היוו באופן זה או אחר חלק אנטגראלי מהקהילה.

בתקופה זו של חוסר וודאות וחשש מפני העתיד לבוא, הגיעו לשדרות יחידים ומשפחות (בדרך כלל ללא ילדים צעירים), במטרה להשתלב במרקם החיים העירוני ולחזק את התושבים בהתמודדות היומיומית עם המצב הביטחוני הקשה. הקשר המשמעותי שנוצר עם אותם אלו שגרו ברחוב השקד וגם עם חלק מאלו שגרו בשכונות אחרות בעיר, תרם רבות לחוסן הקהילתי באותה עת והקשר איתם נמשך גם עם שובן למקום מגוריהן במרכז הארץ.

כל המשפחות שיצאו חזרו בהדרגה לקהילה.

 

סיוע חיצוני - לאורך אותן שנים קיבלנו סיוע מגורמים שונים והועסקה רכזת קהילה במימון קרן אורן (קרן שחף), ששמה דגש על הרחבת הקהילה, גיבוש הקהילה, קיום פעילות תרבותית לקהילה הרחבה, יציאות להתאווררות, התארגנות בעיתות הסלמה והשקעה בשמירה ותחזוקה של המרחבים הציבוריים של הקהילה. לשם כך גויסו מתנדבים מהתנועה הקיבוצית ומתנדבים נוספים שהביעו עניין לסייע ולתמוך.

 

התמודדות במבצע 'עופרת יצוקה' – יצאנו כקהילה לבית ספר שדה 'שדה בוקר', שם ניהלנו את אורחות החיים הקהילתיים. בנינו היערכות קהילתית שנתנה מענה לילדים ולחברי קהילה שנזקקו להמשיך ולעבוד.

 

קול אחר - בינואר 2008, יזמו מספר חברים מהקהילה את הקמתו של ארגון 'קול אחר' -  התארגנות אזרחית לא פוליטית, של תושבים משדרות ועוטף עזה עם תושבים מרצועת עזה, המבקשים לחשוב באופן יצירתי ולהשמיע קול חדש של תקווה תוך פעולה בלתי אלימה למען תושבי האזור כולו. תושבי האזור מנהלים שיחות ודיאלוג מתמשך עם תושבים בעזה, ומקיימים פעילויות שונות, חלקן בעלות אופי ציבורי.
'קול אחר' (כיום עמותה) כוללת אנשים מכל קשת הדעות. מגילאים, תחומי עיסוק, אמונות ורקעים שונים, כאשר הבסיס המשותף הוא ההבנה כי הפעולה האזרחית המשותפת נחוצה כעת על-מנת להוביל לשינוי אמיתי וארוך טווח.

 

 

 

22/10/2011