השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
נפרדנו מעוד עץ
אחרי הסופה הראשונה של פברואר, ניתאי חשד בעץ נוסף שמועד לפורענות ואף שלח אמייל אזהרה, כדי למנוע הסתובבות של הילדים ליד העץ.

אחרי שנפרדנו מעץ שליד משפחת שלומי,
הגיעה סופה נוספת שהפילה את העץ שצמח ליד מכינת כנפיים.
2/3/2012