השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
שלג על עירי
יום שישי בבוקר, ברד צובע את הרחוב בלבן.
בירושלים ירד שלג, אצלנו הברד כיסה את העיר.
סתיו וליאור לפיד תיעדו את הרחוב בלבן.

 

ופחות או יותר באותו זמן ליאורה שלחה מצגת שבת שלום.

 

התמונות במעורבב.

2/3/2012