השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
מחנה שני – 2000 – לא היה

בשמת אומרת שבאותה עת במגוון המסורת היחידה היתה "לא לפתח מסורות". מה שכן היה זאת ארוחת חג בחג השני של פסח באזור קיבוץ ניר-עם.

1/4/2000