השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
משפחת רימון
דורי ונירית הגיעו לשדרות בשנה שמגוון קמה. הם היו בשנת שירות בקומונת "גשר", המשותפת לבני קיבוצים ובני שדרות. בהמשך הצטרפו למגוון. נירית ואחר כך דורי עם סיום השירות בקבע כקצין בגולני. ב-2008, עברו לשנה לברור חייל עקב הקאסמים ולאורך כל התקופה הקפידו לשמור על קשר.


נירית: עו"ס ויועצת אירגונית, מנהלת תחום צעירים בעמותת גוונים ( תוכניות ארציות המסייעות לצעירים עם מוגבלות להשתלב בחברה) שותפה

להובלה של מהלכים לקיומה העתידי של הקהילה.

דורי: יועץ לקהילות עירוניות ברחבי הארץ, סרן במיל. אוטודידקט. מאתגר מתמיד את הההוויה הקהילתית.

ילדים: ירדן, ינאי, אשל ושחר

 

24/10/2011