השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
היום השני
תמונות מהטיול ביום השני - מאגר שקמה:


13/4/2013