השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
בקלפי
עמרם מזכיר וועדת קלפי וליאור חבר וועדת קלפי

היו כאלה שניצלו את היום למנוחה והיו כאלה שעבדו.

הנציגים שלנו בעבר כחברי וועדת קלפי היו רינת ואור, אבל הפעם כל אחד מסיבותיו הוא - ניבצר.
ועמרם "מילא את מקומם" בכבוד!

בין הנציגים מטעם המפלגות היו הפעם נעמיקה, ליאור, גיל, גלי ואבנר גויס ברגע האחרון...

25/1/2013