השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
פגישה עם ראש העירייה
קיימנו פגישה עם מר דוד בוסקילה - ראש עיריית שדרות כדי לבחון רעיון חדשני למימוש בנייה בשטחים ציבוריים ברחוב השקד


בקדנציה קודמת של ראש העירייה המכהן מר דוד בוסקילה ביקשנו שימליץ למנהל מקרקעי ישראל לתת לנו פטור ממכרז על מנת שנוכל לבנות יחד כקהילה.
זה קרה לפני למעלה מעשור וכעת ביקשנו להיפגש איתו בשנית.
ראשית ערכנו סבב היכרות ואחד הדברים שריגשו את דוד בוסקילה יותר מכל הוא הידיעה על כך שלא רק שהנכדה של יעקב חזן - המנהיג ההיסטורי של תנועת מפ"ם גרה בשדרות, אלא גם בתו.
הפגישה הייתה ברוח נוסטלגית וחיובית.

בסופו של דבר ניתנה הסכמה להציע אלטרנטיבה ליעוד השטח הציבורי הסמוך למבנה המשותף 
כשטח ציבורי להקמת דירות צעירים עם צרכים מיוחדים, בוגרי מכינת כנפיים ואחרים.
בנוסף ראה בוסקילה באור חיובי את התרחבות הקהילה והביע רצון לאפשר המשך בנייה בשטחים סמוכים.

שבועיים לאחר מכן התקיימה באותה רוח חיובית פגישה אצל מהנדס העיר.

*תודה לסימה הדוברת על העברת התמונות!

29/12/2012