השקד 15 ת.ד.346 שדרות 87013 פקס: 08-6624430
הגינה הקהילתית
הגינה הקהילתית
24/3/2012